Välkommen till Herrgårdskliniken och veterinär Ole Frykman samt mentaltestdomare och administratör Malin Kyllesjö

Företagets verksamhet har två huvudinriktningar:

  • Veterinärmedicinsk konsultverksamhet inom kirurgi/ortopedi inkluderande klinisk verksamhet, operation och utbildning.
  • Mentaltest och dressyrvägledning för hund.

Avancerad kirurgi

Samarbetspartners

Kurser NYHETER!

Mentaltest